برای این منظور، شرکت‌هایی تلاش می‌کنند تا با استفاده از امنیت نرم افزارهای تحت وب متنوع و راهکارهای مختلف، امنیت شبکه را تضمین کنند. تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی