چسب خمیری قوی و سرامیک یک چسب ساختمانی است که برای نگه داشتن کاشی و سرامیک در جای خود استفاده می شود. از رزین های مصنوعی، سیمان پرتلند، پرکننده ها و آب ساخته شده است. چسب کاشی و سرامیک به صورت پودر یا خمیر موجود است. با ماله به پشت کاشی زده می شود و سپس کاشی در جای خود فشرده می شود. چسب در حدود 24 ساعت سفت می شود.

چسب کاشی و سرامیک برای چسباندن کاشی و سرامیک به سطوح مختلف مانند بتن، دیوار خشک، تخته سه لا و تخته پشتی استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای تعمیر کاشی و سرامیک آسیب دیده استفاده کرد. چسب کاشی و سرامیک در برابر آب مقاوم است و می توان از آن در داخل و خارج از منزل استفاده کرد.