دسته دیگر از فروش دکل دوربین مداربسته باتری ها هستند. باتری ها در بسیاری از دستگاه های مختلف استفاده می شوند و انواع مختلفی دارند،