پس از تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه، پرتودرمانی پس از لامپکتومی برای کاهش احتمال بازگشت سرطان در همان پستان استفاده می شود. بهترين جراح سرطان سينه در تهران گزینه‌های متعددی برای پرتودرمانی پستان، از جمله پرتودرمانی تمام پستان و پرتودرمانی جزئی پستان وجود دارد، و تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام درمان مناسب‌تر است، مشترکاً بین بیمار و انکولوژیست پرتودرمانی او گرفته می‌شود.