هنگام استفاده از فلزیاب در املاک خصوصی، مهم است که مجوز را بررسی کنید. بسته به منطقه، ممکن است مقررات سختگیرانه ای برای استفاده از فلزیاب در برخی از خواص وجود داشته باشد. مناطق زیست محیطی نیز ممنوع هستند، زیرا خرید آنلاین گنجیاب اهواز ها می توانند حیات وحش را مختل کنند.