. تور لحظه آخری چین  بدون بازدید از دیوار بزرگ، یکی از عجایب هفتگانه جهان، ناقص است. با یک راهنمای تور در کنار خود، می توانید جواهرات پنهان چین را کشف کنید و خود را در فرهنگ پر جنب و جوش آن غرق کنید.