. لاک پشت های پوزه عقاب قشم

متأسفانه لاک پشت های پوزه عقابی گونه ای در خطر انقراض هستند که این سواحل را برای زندگی انتخاب کرده اند.تور آف خورده قشم طول آنها به یک متر و وزن 80 کیلوگرم می رسد. امروزه تعداد آنها در سراسر جهان زیاد نیست و با این حال زیستگاه اصلی این گونه جزیره قشم است به همین دلیل سالانه گردشگران زیادی برای بازدید از آن به قشم می آیند.