چت روم یک فضای آنلاین است که در آن افراد می توانند با افراد دیگر در مورد یک موضوع خاص شلوغ چت کنند. مزیت اتاق های گفتگو این است که فضایی را برای افراد فراهم می کند تا در زمان واقعی گفتگو کنند. این برای آشنایی بهتر با کسی یا برای بحث عمیق درباره یک موضوع عالی است.