Utheemu که در شمال مالدیو واقع شده است، یکی از بهترین مکان‌ها برای بازدید در مالدیو است. این جزیره کوچکی است که شبیه قیمت تور مالدیو یک چتر دریایی سبز کوچک است. یکی از مکان‌های مهم توریستی تاریخی در مالدیو، این مکان زادگاه سلطان محمد تاکوروفاانو است - که در تاریخ مالدیو به دلیل تعقیب متجاوزان پرتغالی مورد احترام است.