Utheemu که در شمال مالدیو واقع شده است، یکی از بهترین مکان‌ها برای بازدید در مالدیو است. قیمت تور مالدیو این جزیره کوچکی است که شبیه یک چتر دریایی سبز کوچک است. یکی از مکان‌های مهم توریستی تاریخی در مالدیو، این مکان زادگاه سلطان محمد تاکوروفاانو است - که در تاریخ مالدیو به دلیل تعقیب متجاوزان پرتغالی مورد احترام است.