تایلند ، برای سفر انفرادی مقصد اصلی تور تایلند است. در اینجا می‌توانید اولین ردپاها را روی شن‌های منزوی ، در زیر یک ماه کامل بدون کفش برقصید و زیر آبشارهای آبشاری شنا کنید.

دویدن در میان جنگل‌های بارانی و معابد تایلند و چرخیدن در اطراف جزایر و سواحل آن، به اصطلاح «مسیر پنکیک موز» است، یک مسیر فرسوده، آزمایش‌شده و آزمایش‌شده برای کوله‌پشتی‌ها که در طول دهه‌ها صندل‌های هزاران مسافر مستقل را دیده است.